Zástupca riaditeľa - 101

Ing. Martin Šaulič

E-mail: saulic@hmsp.sk
Kontakt: 02 40258 238

Vykonáva a zabezpečuje činnosti:

1. Zastupuje riaditeľa v čase jeho neprítomnosti,
2. Vzťahujúce sa k riešeniu jednotlivých konkrétnych úloh podľa pokynov riaditeľa podniku,
3. Vzťahujúce sa k vedeniu jednotlivých odborov podniku podľa pokynov riaditeľa podniku,
4. Plní ďalšie úlohy a činnosti podľa pokynov riaditeľa podniku.