STRÁNKOVÉ HODINY a KONTAKTY


KONTAKTY k žiadostiam o odborné stanovisko k existencii hydromelioračných zariadení

 
ODBOR USPORIADANIA MAJETKU - za účelom vypracovania odborných stanovísk k územným a stavebným konaniam podľa zákona č. 50/1976 Zb. a č 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:
 
Telefón :  +421 2 4025 8208
E-mail :   
vyjadrenia@hmsp.sk

ODBOR SPÁVY A PREVÁDZKY HMZ - za účelom vypracovania odborných stanovísk k vypúšťaniu odpadových vôd do odvodňovacích kanálov, k premosteniu odvodňovacích kanálov v zmysle zákona o vodách č.364/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov:

Telefón :  +421 2 4025 8268
E-mail: 
    osap@hmsp.skSTRÁNKOVÉ HODINY


ODBOR USPORIADANIA MAJETKU:
Pondelok:
08:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 hod.
Streda:
08:00 - 11:30 a 12:00 - 16:00 hod.
obedná prestávka: 11:30 - 12:00 hod.
Piatok:
08:00 - 12:00 hod.

POKLADŇA
Pondelok:

08:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 hod.
Streda:
08:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 hod.
obedná prestávka: 11:30 - 12:00 hod.
Piatok:
08:00 - 12:00 hod.

PODATEĽŇA
Pondelok - štvrtok:
08:00 - 11:30 a 12:00 - 15:00 hod.
obedná prestávka: 11:30 - 12:00 hod.
Piatok:
08:00 - 12:00 hod.